לוגו אלכס שפירא ושות׳

בית-המשפט המחוזי: אי-פסילת ספרי הנישום הגם שהיה מקום לעשות כן אינה משחררת את פקיד-השומה מחובת הצדקת השומה

פורסם פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בירושלים בעניין ביבי (ע"מ (י-ם) 141/08).
 
באותו מקרה, הוציא המשיב למערערים, בעלי סטקייה, שומות לפי מיטב השפיטה, וזאת לאחַר שהגיע למסקנה, כי הדו"חות שהגישו מגלים תוצאה עסקית בלתי-סבירה בהשוואה למקובל בענף המסעדות המזרחיות. זאת, בהתבסס על בדיקה שנערכה על-ידי כלכלנית מטעם המשיב.
 
בית-המשפט המחוזי בירושלים, מפי השופטת מ' מזרחי, קיבל את הערעור באופן חלקי.
לדברי בית-המשפט, אין בידי המשיב להישען על הטענה שהיה מקום לפסוֹל את ספרי המערערים כדי להשתחרר מחובת הצדקת השומה הקבועה בסעיף 155 לפקודת מס הכנסה. לשון אחר, כל עוד הבדיקות שערך המשיב לא הביאו בפועל לפסילת ספרים, יש בידי המערערים להישען על עוּבדת אי-פסילת הספרים המעבירה למשיב את נטל ההצדקה.
עם זאת, נקבע, כי פעולת המשיב הייתה סבירה על-פניה, ועל-כן, היה על המערערים לבְנות תשתית ראייתית הבנויה על כלל מסמכיהם כדי ללמֵד שהשומה מופרזת, ותשתית זו בוססה באופן חלקי בלבד.
בהתאם, נקבע, כי יש לתקן את השומה שהוּצאה, וזאת באופן חלקי.