לוגו אלכס שפירא ושות׳

4.4.12: פורסמה החלטת מיסוי לגבי הפקעת קרקעות

כידוע, חוק מיסוי מקרקעין מַקנה שני סוגי הקלוֹת מס להפקעת זכות במקרקעין: האחת, זיכוי בשיעור 50% ממס השבח בו חייב המוֹכר (בעלי הזכות המופקעת);* השנייה, פטוֹר ממס שבח (המהווה דחיית מס) במקרה שמדובר בהפקעה של זכות במקרקעין שתמורתה ניתנה כפיצוי רק זכות במקרקעין.*
* סעיף 48ג לחוק מיסוי מקרקעין.
** סעיף 64 לחוק מיסוי מקרקעין.
 
הבוקר פורסמה החלטת מיסוי של החטיבה המקצועית ברשות המיסים (החלטת מיסוי 4874-12), לפיה מכירת יתרת קרקע שהופקעה על-פי סעיף 12(ח) לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943 ובעקבות החלטת ממשלה שעניינה בהפקעה זו, והַעֲמדת הפיצוי בקרקע חלופית ייחשבו לפיצוי בְּשל הפקעה (הזכאי להקלות המס דלעיל). זאת, למרות שיתרת הקרקע אינה נכללת במסגרת ההפקעה המתוכננת.