לוגו אלכס שפירא ושות׳

29.3.12: פורסמו החלטות מיסוי חדשות בנושא מיסוי מקרקעין (פינוי בינוי) ומיסוי בינלאומי (מוסד קבע)

פורסמו שתי החלטות מיסוי: האחת, בנושא מיסוי בינלאומי; השנייה, בנושא מיסוי מקרקעין.
 
החלטת מיסוי 6644/12 - פינוי בינוי (קישור להחלטה)
החלטה זו כוללת מספר סוגיות שעניינן בפינוי בינוי: מועד ההכרזה הקובע על מתחם כמתחם פינוי-בינוי; פיצוי בגין שכר דירה והוצאות נילוות למחזיקים; אופן חישוב שטח היחידה לצורך חישוב "תקרת השווי"; החלת הוראות החוק על קבלת יחידה חלופית שאינה באותו המתחם; זכאותם של כל אחד מהתאים המשפחתיית החיים בתוך יחידה אחת לקבלת יחידה חלופית אחת ותמורה כספית בהתאם לתקרות השוֹוי; זכאותו של יחיד המחזיק ביחידת מגורים וכן בחנות ו/או בנכס מסחרי לקבל פטוֹר אחד בגין פינוי הדירה (דירה חלופית) ופטוֹר נוסף בגין מכירת היחידה האחרת; ופיצוי בשווה-כסף.
 
החלטת מיסוי 1312/12 - מיסוי בינלאומי (קישור להחלטה)
עניינה של החלטה זו במיזם משותף של חברה תושבת ישראל וחברה זרה (שהוקמה במדינה גומלת והינה בבעלות תושבי-חוץ), שיפעל באמצעות שותפוּת לא רשומה, מישראל ומחוץ לישראל, ובכלל זאת בשאלת היות המיזם האמור בגֶדר "מוסד קבע" של החברה הזרה בישראל.