לוגו אלכס שפירא ושות׳

12.3.12: פורסם מדריך לרוכש/מוכר זכות במקרקעין לשנת 2012

מחלקת שומת מקרקעין והיחידה לדוברוּת והסברה ברשות המיסים פרסמו מהדורה מעודכנת (מהדורה חמישית, מרץ 2012) של המדריך למוֹכר/רוכש זכות במקרקעין.

המדריך כולל תמצית של הוראות חוק מיסוי מקרקעין ותקנות מס רכישה, הסברים בעניין הצהרה על מכירת/רכישת זכות במקרקעין, חישוב מס שבח ומס רכישה (לרבות הקלוֹת ופטוֹרים), הליכי שומה, תשלום המס וגבייתו, טבלות חישוב (מדרגות המס השונות), מידע כללי (מועדי קבלת קהל במשרדים, ייעוץ טלפוני וכו') ומדריך לאזרחים שרכושם נפגע בפעולות איבה.