לוגו אלכס שפירא ושות׳

12.2.12: ביהמ''ש המחוזי: דמי ניהול וייעוץ בקשר למכירת מקרקעין שלא נדרשו לעניין מס שבח אינם מהווים הוצאה מותרת בניכוי לצורכי מס הכנסה

פורסם פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב בעניין אשטרום מרכזי מסחר ומלונאות בע"מ (ע"מ (ת"א) 1209/07).
 
באותו מקרה, דחה בית-המשפט, מפי השופט מ' אלטוביה, את טענת המערערת, לפיה סכומים ששילמה כדמי ניהול וייעוץ לחברת האם שלה בקשר למכירת מקרקעין ואשר לא נדרשו כניכוי לעניין חבותה במס שבח (חֵלקם לאור הסכם פשרה עם מנהל מיסוי מקרקעין) מהווים הוצאה מותרת בניכוי לצורכי מס הכנסה.