לוגו אלכס שפירא ושות׳

בית-הדין האזורי לעבודה: הסכם שומה עם פקיד-השומה מחייב, בנסיבות מסוימות, גם את המוסד לביטוח לאומי

פורסם פסק-הדין בעניין תחנת דלק חואסה בע"מ (ב"ל 2772-08).
 
באותו מקרה, נחתמו הסכמי שומה בין פקיד-השומה לבין החברה ובעלי מניותיה (התובעים בתביעה דנא), בגדרם נקבע, כי המשכורות ששילמה החברה לבעלי המניות תסוּוגנה כדיבידנד.
בעקבות זאת, פנו התובעים למוסד לביטוח לאומי ודרשו לתקן את הדיווחים שהוגשו לו בקשר למשכורות אלו ולהחזיר את דמי הביטוח ששולמו ביֶתֶר. המוסד לביטוח לאומי סירב לדרישה זו. מכאן התביעה.
 
בית הדין האזורי לעבודה בחיפה קיבל את התביעה וקבע, כי לאור הלכת גדות, ולמרות העיקרון הביטוחי, עם קביעת פקיד-השומה (הגם שבהסכם) יש לסַווג מחדש את מעמדם הביטוחי של התובעים, וכנגזר מכך זכאים התובעים להחזר דמי הביטוח ששולמו ביֶתֶר.