לוגו אלכס שפירא ושות׳

24.1.12: פורסמו טפסים חדשים/מעודכנים במיסוי מקרקעין

פורסמו שלושה טפסים חדשים/מעודכנים במיסוי מקרקעין:
  • הצהרה על פעולה באיגוד מקרקעין (טופס 7086);
  • הודעה על מכירת אופציה במקרקעין (טופס 7025);
  • הודעה על הקצאה באיגוד מקרקעין (טופס 7010).