לוגו אלכס שפירא ושות׳

14.11.11: רשויות המס פרסמו חוזר מקצועי בנושא תיקוני החקיקה לגבי דירות מגורים

במבזק מיום 24.2.2011 התייחסנו לפרסום הוראת-השעה בעניין הקלוֹת המס החדשות במכירת דירות מגורים וקרקעות לבניית דירות כאמור.*
* חוק מיסוי מקרקעין (הגדלת ההיצע של דירות מגורים - הוראת שעה), התשע"א-2011. להורדת הוראת-השעה,
לחצו כאן.
כזכור, הוראת-השעה כללה לא רק הוספת מסלול פטוֹר נוסף ממס שבח במכירת דירת מגורים מזכה (בכפוף למספר תנאים וסייגים), אלא גם הוראה נוספת, לפיה יחיד שמכר/ימכור, בתקופה 31.12.2011-15.11.2010, קרקע שקיימת לגבּיה תוכנית בנייה המתירה בנייה על הקרקע של 8 דירות לפחות המיועדות לשַמש למגורים, ואשר רכש את הקרקע בתקופה 6.11.2011-1.4.1961 - יחויב במס על השבח הריאלי בשיעור 20% (במקום שהמס יחושב באופן ליניארי). זאת, בכפוף למלוא התנאים הקבועים בהוראת-השעה,
ביום 8.8.2011 פורסם תיקון להוראת-השעה,* לפיו יינתן פטוֹר ממס שבח במכירה של עד 3 דירות מגורים שאינם דירות מגורים מזכות ובלבד שהמכירה תבוצע בתקופה 30.6.2013-1.8.2011 ויתמלאו מלוא התנאים שנקבעו לעניין זה.
* חוק מיסוי מקרקעין (תיקוני חקיקה הוראות שעה), התשע"א-2011. להורדת התיקון הנוסף, לחצו כאן.
 
היום פורסמה הוראת-ביצוע של רשויות המס בנושא תיקוני החקיקה הנ"ל.
 
להורדת הוראת-הביצוע, לחצו כאן.
ü