לוגו אלכס שפירא ושות׳

רשויות המס פרסמו חוזר מקצועי בנושא קיזוז הפסדים במפעל מעורב

רשויות המס פרסמו חוזר מקצועי שעניינו בכללי קיזוז הפסדים במפעל מעורב המנויים בסעיף 74 לחוק עידוד השקעות הון.
החוזר מתייחס לנוסחו של סעיף 74 לפני תיקון 60 לחוק עידוד השקעות הון ולאחריו, להוראת-המַעבר שנקבעה לגבי סעיף זה במסגרת הוראות-המַעבר שבתיקון 60 ולפסקי-הדין של בית-המשפט העליון בעניין כרמל אולפינים (ע"א 8269/02) (קיזוז הפסדים מועברים שנוצרו מפעילות מפעל מאושר) ובעניין מודול בטון (ע"א 2895/08) (קיזוז הפסדים שוטפים מעסק כנגד הכנסה מועדפת ממפעל מאושר).
 
להורדת החוזר, לחצו כאן.