לוגו אלכס שפירא ושות׳

15.8.11: פורסמה החלטת מיסוי נוספת לגבי הוראת-השעה בעניין מכירת קרקע לבניית דירות מגורים

במבזק מאתמול התייחסנו להחלטת המיסוי* שפורסמה על-ידי החטיבה המקצועית ברשות המיסים ושעניינה במכירת קרקע הכוללת שני מגרשים שאינם גובלים/רצופים לקבלן על-ידי יורשים, וזאת במסגרת עסקת קומבינציה.
* להורדת החלטת המיסוי, לחצו כאן.
כפי שציינו במבזק, החלטת המיסוי אישרה, כי העִסקה נכללת בגֶדר הוראת-השעה,* למרות שנמכרו לקבלן זכויות לבניית פחות מ-8 יחידות בכל מגרש (אם כי בסך הכל מעל 8 יחידות כאמור) ולמרות שיום הרכישה של הקרקע בידי רוב היורשים הינו לפני 1.4.1961.
* חוק מיסוי מקרקעין (הגדלת ההיצע של דירות מגורים - הוראת שעה), התשע"א-2011. להורדת הוראת-השעה, לחצו כאן.
 
היום פורסמה החלטת מיסוי נוספת בעניין הוראת-השעה.
בגדרהּ של החלטה זו נקבע, כי הוראת-השעה חלה על מכירת קרקע לבניית 10 יחידות דיור, הגם שקרקע זו כוללת חֵלקות נפרדות (בעקבות תכנית איחוד וחלוקה).
 
להורדת החלטת המיסוי, לחצו כאן.