לוגו אלכס שפירא ושות׳

14.8.11: פורסמה החלטת מיסוי חדשה לגבי הוראת-השעה בעניין מכירת קרקע לבניית דירות מגורים

במבזק מיום 24.2.2011 התייחסנו לפרסום הוראת-השעה בעניין הקלוֹת המס החדשות במכירת דירות מגורים וקרקעות לבניית דירות כאמור.*
* חוק מיסוי מקרקעין (הגדלת ההיצע של דירות מגורים - הוראת שעה), התשע"א-2011. להורדת הוראת-השעה,
לחצו כאן.
 
כזכור, הוראת-השעה כללה לא רק הוספת מסלול פטוֹר נוסף ממס שבח במכירת דירת מגורים מזכה (בכפוף למספר תנאים וסייגים), אלא גם הוראה נוספת, לפיה יחיד שמכר/ימכור, בתקופה 31.12.2011-15.11.2010, קרקע שקיימת לגבּיה תוכנית בנייה המתירה בנייה על הקרקע של 8 דירות לפחות המיועדות לשַמש למגורים, ואשר רכש את הקרקע בתקופה 6.11.2011-1.4.1961 - יחויב במס על השבח הריאלי בשיעור 20% (במקום שהמס יחושב באופן ליניארי). זאת, בכפוף למלוא התנאים הקבועים בהוראת-השעה, ובכללם שיום הרכישה של הקרקע הינו בתקופה 6.11.2011-1.4.1961 ושמדובר בזכות במקרקעין שקיימת לגביה תוכנית המתירה בנייה של 8 דירות לפחות המיועדות לשַמש למגורים.
 
בהקשר זה נבקש לעדכנכם, כי היום התפרסמה החלטת מיסוי של החטיבה המקצועית ברשות המיסים, שעניינה במכירת קרקע הכוללת שני מגרשים שאינם גובלים/רצופים לקבלן על-ידי יורשים, וזאת במסגרת עסקת קומבינציה.
העָסקה אָצרה בחוּבּה שני קשיים בכל הקשור לתחולת הוראת-השעה: האחד,
במסגרת העִסקה נמכרו לקבלן זכויות לבניית פחות מ-8 יחידות בכל מגרש, אם כי בסך הכל מעל 8 יחידות כאמור; השני, יום הרכישה של הקרקע בידי אחד היורשים הינו בשנת-המס 1969 (עולה בקנה אחד עם דרישת הוראת-השעה), בעוד שיום הרכישה בידי יתרת היורשים הינו לפני 1.4.1961.
בגדרהּ של החלטת המיסוי נקבע, כי העִסקה אכן נכללת בגֶדר הוראת-השעה, וזאת הן מהטעם שביום הרכישה היוותה הקרקע חטיבת קרקע אחת (לפני פיצולה לשני המגרשים) והן מהנימוק שהתנאי שעניינו ביום הרכישה אינו בא להחמיר.
 
להורדת החלטת המיסוי, לחצו כאן.