לוגו אלכס שפירא ושות׳

8.8.11: שינויים בהוראות הפטור ממס שבח במכירת דירות מגורים - זהירות!

במבזק מיום 3.8.2011 ציינו, כי מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית חֵלק מהצעת-החוק לתיקון 71 לחוק מיסוי מקרקעין, שעניינה בפטוֹר ממס שבח במכירת דירות מגורים.*
* להורדת הצעת-החוק, לחצו כאן.
הבוקר פורסם ברשומות נוסחוֹ המחייב של התיקון.*
* להורדת התיקון, לחצו כאן.
בתיקון זה, שמתווסף להוראת-השעה,* נעסוק בהרחבה בהמשך ואף נקיים לגביו ערב עיון מיוחד.
* חוק מיסוי מקרקעין (הגדלת ההיצע של דירות מגורים - הוראת שעה), התשע"א-2011 ("הוראת-השעה"). להורדת הוראת-השעה, לחצו כאן.
נציין כבר עתה, כי התיקון מאפשר, בתנאים מסוימים, למכוֹר עד שלוש דירות מגורים שלא נחשבות ל"דירת מגורים מזכה" בפטוֹר ממס שבח (בכפוף לתנאים וסייגים שונים ובכללם התקרה של 2.2 מליון ש"ח). ואולם, מכירת דירת מגורים מזכה שתבוצע ביום 1.7.2013 ואילך לא תהיה זכאית לפטוֹר ממס שבח לפי סעיף 49ב(1) לפני שתחלופנה 8 שנים מהמועד שבו נמכרה הדירה האחרונה בפטוֹר ממס על-פי התיקון.