לוגו אלכס שפירא ושות׳

3.8.11: הצעת-החוק לרפורמה נוספת במיסוי דירות מגורים אושרה (באופן מצומצם) בקריאה שנייה ושלישית

בעקבות פניות רבות שקיבלנו בעניין זה, נבקש לעדכנכם, כי מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית חֵלק מהצעת-החוק לתיקון 71 לחוק מיסוי מקרקעין, שעניינה בפטוֹר ממס שבח במכירת דירות מגורים.*
* להורדת הצעת-החוק, לחצו כאן.
 
בעקבות הלחצים שהופעלו על ועדת הכספים - לרבות מטעם לשכת רואי-חשבון ולשכת עורכי-הדין - הצעת-החוק עברה לאחַר פיצולה, וחלקיה (המורכבים יותר) יידונו, ככל הנראה, רק עם פתיחת כנס החורף במושב הבא של הכנסת.
 
ואלה עיקרי החוק החדש, הכולל תיקון להוראת-השעה מחודש פברואר 2011* ולסעיף 49ב(1) לחוק מיסוי מקרקעין:
* חוק מיסוי מקרקעין (הגדלת ההיצע של דירות מגורים - הוראת שעה), התשע"א-2011 ("הוראת-השעה"). להורדת הוראת-השעה, לחצו כאן.
  • יינתן פטוֹר ממס שבח ("הפטוֹר החדש") גם במכירה של עד 3 דירות מגורים שלא שימשו למגורים ובלבד שהמכירה תבוצע בתקופה 30.6.2013-1.8.2011 ויתמלאו מלוא התנאים שנקבעו לעניין זה;
  • מי שירכוש דירת מגורים שנמכרה לו בפטוֹר החדש ולא תשמש למגורים במשך שנתיים רצופות ישלם מס רכישה בשיעור 15%;
  • מכירה בפטוֹר החדש תיחשב כמכירה בפטוֹר לעניין כמות הפטוֹרים לו זכאי המוֹכר לפי הוראת-השעה;
  • מכירה בפטוֹר לפי הוראת-השעה או לפי סעיף 49ב(1) לחוק ("הפטור אחת ל-4 שנים") תיחשב כמכירה בפטוֹר לעניין כמות הפטוֹרים החדשים;
  • מכירה בפטוֹר החדש לא תיחשב כמכירה לעניין הפטוֹר אחת ל-4 שנים (או 8 שנים, לפי העניין) ובלבד שהמכירה בפטוֹר אחת ל-4 שנים תבוצע בתקופה 30.6.2013-1.8.2011;
  • לעניין מכירת דירת מגורים בתקופה 1.1.2021-1.1.2013, הפטוֹר אחת ל-4 שנים יהפוך להיות אחת ל-8 שנים.
להורדת החוק החדש, לחצו כאן.