לוגו אלכס שפירא ושות׳

1.8.11: מסלול חדש לקבלת אישור מפקיד שומה לפי סעיף 50 לחוק מיסוי מקרקעין לקבלנים בפרויקט בליווי בנקאי

במבזק מיום 2.2.2010 התייחסנו להוראת ביצוע 2/2010 שפורסמה על-ידי רשות המיסים.*
* להורדת הוראת-הביצוע,
לחצו כאן.
הוראה זו -- שבאה כתוספת והבהרה להוראות ביצוע 17/1990 ו-21/1988 והחליפה את הוראת ביצוע 14/2003 בנושאי הקפאות, סוגי אישורים וערובות -- דנה בנושאים הבאים: (1) מדיניות ההקפאות במערך מיסוי מקרקעין והארכתן במערך מס הכנסה; (2) הוראות כלליות לגבי שלושת האישורים שניתנים על-ידי פקיד-השומה (אישור כללי, אישור לפרוייקט ואישור פרטני); (3) פירוט התנאים בהם יש לעמוד על-מנת לקבל אישור שאינו פרטני; ו-(4) גובה הערובה שיש לגְבות ממוֹכר הזכויות בעת מתן טופס 50.
הוראת-ביצוע 2/2010 עודכנה ביום 11.5.2011 במסגרת הודעתו של ד"ר חיים גבאי, סמנכ"ל בכיר לשומה וביקורת ברשות המיסים.*
* להורדת מכתב העדכון,
לחצו כאן.
היום פורסם עדכון נוסף להוראת-הביצוע האמורה.
 
להורדת העדכון, לחצו כאן.