לוגו אלכס שפירא ושות׳

31.7.11: פורסמה החלטת מיסוי חדשה לגבי הוראת-השעה בעניין מכירת קרקע לבניית דירות מגורים

במבזק מיום 24.2.2011 התייחסנו לפרסום הוראת-השעה בעניין הקלוֹת המס החדשות במכירת דירות מגורים וקרקעות לבניית דירות כאמור.*
* חוק מיסוי מקרקעין (הגדלת ההיצע של דירות מגורים - הוראת שעה), התשע"א-2011. להורדת הוראת-השעה,
לחצו כאן.
 
הוראת-השעה כללה לא רק הוספת מסלול פטוֹר נוסף ממס שבח במכירת דירת מגורים מזכה (בכפוף למספר תנאים וסייגים), אלא גם הוראה נוספת, לפיה יחיד שמכר/ימכור, בתקופה 31.12.2011-15.11.2010, קרקע שקיימת לגבּיה תוכנית בנייה המתירה בנייה על הקרקע של 8 דירות לפחות המיועדות לשַמש למגורים, ואשר רכש את הקרקע בתקופה 6.11.2011-1.4.1961 - יחויב במס על השבח הריאלי בשיעור 20% (במקום שהמס יחושב באופן ליניארי).
זאת, בכפוף לתנאים הקבועים בהוראת-השעה ובכללם התנאי הדורש, כי לא יאוחר מתום 36 חודשים מיום המכירה תסתיים בנייתם על הקרקע של 80% לפחות מהדירות המיועדות לשַמש למגורים או של 10 דירות כאמור, לפי הגבוה.
 
בהקשר זה נבקש לעדכנכם, כי היום התפרסמה החלטת מיסוי של החטיבה המקצועית ברשות המיסים, לפיה מתן אופציה לרכישת הקרקע לתקופה של כחצי שנה לא תימנה בתקופת 36 החודשים (דהיינו, תקופה זו תחל ביום מימוש האופציה).
 
להורדת החלטת המיסוי, לחצו כאן.