לוגו אלכס שפירא ושות׳

ביהמ"ש המחוזי בחיפה: יש להגיש בקשה להיחשב כחברה משפחתית לא פחות מחודש לפני תחילת השנה הרלבנטית

כידוע, חברה משפחתית היא חברה שכל בעלי מניותיה הינם קרובי משפחה מהקִרבה הבאה: בן-זוג, אח, אחות, הורה, הורי הורה, צאצא, צאצאי בן-הזוג וכן בן-זוגו של כל אחד מאלה. עם זאת, אין צורך בקרבה משפחתית בין כל אחד ואחד מבעלי המניות לבין כל אחד מבעלי המניות האחרים, אלא מספיק שיש אדם אחד אשר לגביו וביחס אליו מתקיימת הקִרבה האמורה ("בריח תיכון").
בנוסף לתנאי בדבר קרבה משפחתית בין בעלי המניות קיים תנאי נוסף והוא הגשת בקשה על-גבי טופס 2585* לרשויות המס להיחשב כחברה משפחתית.
* להורדת הטופס,
לחצו כאן.
אם מדובר בחברה חדשה, יש להגיש את הבקשה לכל המאוחר תוך שלושה חודשים ממועד ההתאגדות. אם, לעומת זאת, מדובר בחברה קיימת שרוצים להפוך אותה לחברה משפחתית לצורכי מס, יש להגיש את הבקשה לא יאוחר מחודש לפני תחילת שנת-המס.
ואולם, סעיף 64א(א) לפקודה מחייב להגיש את הבקשה להיחשב לחברה משפחתית "לא יאוחר מחודש לפני תחילתה של שנת מס פלונית..". ואילו המונח "חודש" מוגדר בסעיף 1 לפקודה כ"לרבות חלק ממנו", כך שניתן לכאורה להגיש את הבקשה גם ביום האחרון של שנת-המס.
 
"לכאורה" אמרנו ולא בכדִי, שכן גישה זו נדחתה לאחרונה על-ידי בית-המשפט המחוזי בחיפה בעניין חיים קליאוטה בע"מ (ע"מ (חי') 705-05).
באותו מקרה, נדונו מספר מחלוקות בין המערערים לבין פקיד-השומה* ובכללן השְאֵלה האם החברה נחשבה לחברה משפחתית בשנת-המס 1999 בהתחשב שהבקשה להיחשב כחברה כאמור הוגשה ביום 31.12.1998.
* המחלוקות נעו סביב הנושאים הבאים: קיומו של מוניטין, התיישנות שומות ופתיחתן לפי סעיף 147 לפקודה, ניכוי הוצאות בגין נכס מכביד ומיסוי תשלומי פרישה.
בית-המשפט המחוזי, מפי ס' הנשיאה, השופטת ש' וסרקרוג, דחה את טענת המערערת, כי המילים "לא יאוחר מחודש לפני תחילת השנה" כוונתם גם "חלק מחודש". נקבע, כי הכַּוונה ללא פחות מחודש לפני תחילת השנה הרלבנטית.
בהתאם, נקבע, כי הבקשה לא הוגשה במועד, והמערערת לא יכולה הייתה להירשם כחברה משפחתית אלא בשנת-המס 2000 ואילך.
 
להורדת פסק-הדין, לחצו כאן.