לוגו אלכס שפירא ושות׳

12.7.11: פורסמה הצעת החוק לתיקון 71 לחוק מיסוי מקרקעין: שינויים מרחיקי-לכת במיסוי דירות מגורים

פורסמה הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 71), התשע"א-2011.
בגדרה של הצעת-החוק, שבּה עוד נעסוק בהרחבה בהמשך, מוצע לשנות (לרעה) את סדרי המיסוי החָל במכירת דירות בידי מי שיש לו כמה דירות, וזאת משנת-המס 2013 ואילך. מנגד, מוצע לאפשר, בכפוף לתנאים וסייגים שונים, מכירה בפטוֹר ממס שבח של דירת מגורים שאינה "דירת מגורים מזכה" (כגון: דירה ששימשה כמשרד).
מן הראוי לציין, כי שיטת המיסוי החדשה הנכללת בהצעת-החוק מתבססת, בעיקרה, על מודל שהָגה חברי רו"ח סלי אילון (כיום שותף במשרד רו"ח אילון דאר ושות') בעת ששימש כמנהל תחום במחלקה המקצועית ברשות המיסים.
 
להורדת הצעת-החוק, לחצו כאן.