לוגו אלכס שפירא ושות׳

תזכורת - יש להגיש טופס 6111 באופן מקוּון

כידוע, וכפי שציינו במבזק מיום 19.1.2006, לדו"חות המס השנתיים נוסף נספח חדש ובו מפורטים סעיפי הדו"חות הכספיים.
במסגרת זו, יפַרט כל עסק את סעיפי הדו"חות הכספיים (דו"ח רווח והפסד ומאזן) לרבות דו"ח התאמה לצורכי מס, על-גבי טופס מפורט ומקודד, שמספרו 6111 והמהווה נספח לדו"ח השנתי.
הדו"ח יפרט את ההכנסה ויצורפו אליו מאזן וחשבון רווח והפסד. ואילו בטופס 6111 ישובצו כל נתוני הדו"חות הכספיים באופן אחיד, מפורט ומקודד.
 
בהקשר זה, נבקש להזכירכם, כי החייבים בהגשת טופס 6111 בגין שנת-המס 2010 צריכים להגישו באופן מקוּון.*
* למַעבר להודעתו בעניין זה של ד"ר חיים גבאי, סמנכ"כ בכיר לשומה וביקורת ברשות המיסים, לחצו כאן.
 
להורדת טופס 6111, לחצו כאן.
להורדת דברי-ההסבר לטופס, לחצו כאן.