לוגו אלכס שפירא ושות׳

26.6.11: מס הרכישה בהעברת זכות במקרקעין אגב פירוק חברה ייקבע לפי עלות המקרקעין בעת רכישתם

פורסם פסק-הדין של ועדת-הערר (שליד בית-המשפט המחוזי בתל-אביב) בעניין מנדל (ו"ע 1249/09).
 
באותו מקרה, קבעה הוועדה ברוב דעות, כי מס הרכישה המוטל בעת העברת זכות במקרקעין אגב פירוק חברה (הפטוּרה ממס לפי סעיף 71 לחוק מיסוי מקרקעין) יהיה בשיעור משווי המקרקעין בעת רכישתם ולא בעת העברתם לבעלי המניות.
עם כל הכבוד, פסק-הדין אינו עולה בקנה אחד עם הוראות החוק הרלבנטיות. ואכן, פסק-דין דומה שניתן על-ידי ועדת-הערר בעניין יוספיאן,* בוטל על-ידי בית-המשפט העליון.**
* להורדת פסק-הדין בעניין יוספיאן, לחצו כאן.
** להורדת פסק-הדין של בית-המשפט העליון, לחצו כאן.
יש לצפות אפוא, להחלטה דומה של בית-המשפט העליון גם בעניין מנדל, אם וככל שהדבר יובא בפניו.
 
להורדת פסק-הדין בעניין מנדל, לחצו כאן.