לוגו אלכס שפירא ושות׳

16.6.11: חברה שבבעלותה נדל"ן מניב ופעילות עסקית ששוויה עולה על 10% משווי נכסי החברה אינה איגוד מקרקעין

כידוע, חוק מיסוי מקרקעין אינו מסתפק בחיובו במס של מי שמוֹכר/רוכש זכות במקרקעין, אלא מחיֵיב במס פעולות בזכויות של תאגידים הנחשבים ל"איגוד מקרקעין". ואכן, בפרקטיקה, במקרים רבים מתעוררת שאלת סיווגו של התאגיד שבזכויותיו בוצעו פעולות (כגון: מכירת מניות) כאיגוד מקרקעין אם לאו.
בהקשר זה נבקש לעדכנכם, כי לאחרונה פורמסה החלטת מיסוי חדשה בעניין זה על-ידי החטיבה המקצועית שברשות המיסים.
עניינה של ההחלטה בחברה העוסקת בביצוע עבודות שונות בתחום הבנייה ובמתן שירותי ייעוץ וניהול. בבעלות החברה נכס נדל"ן המהווה מחצית מפארק תעשייה והמניב דמי שכירות. שווי הנכס הוערך בכ-21 מליון ש"ח. ואילו שווי פעילות החברה הוערך בכ-20 מליון ש"ח.
לחברה נכסים נוספים: רכוש שוטף (1.4 מליון ש"ח); יתרות צדדים קשורים (כ-8.6 מליון ש"ח); השקעה בחברה בחו"ל (כ-1 מליון ש"ח); ורכוש קבוע (כ-1.3 מליון ש"ח).
 
בגדרהּ של ההחלטה נקבע, כי היות ששווי הפעילות העסקית של החברה* עולה על 10% משווי כלל נכסיה, אין לסַווגה כאיגוד מקרקעין.
* לפי עמדת רשות המיסים, שווי הפעילות שונה מהערכת החברה - לפחות כ-4.6 מליון ש"ח (זאת, לאור מכפיל שונה).
 
להורדת ההחלטה, לחצו כאן.