לוגו אלכס שפירא ושות׳

פס"ד חדש של ביהמ"ש העליון: סעיף 94ב לפקודה וצו ניירות ערך זרים - הילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו?

פורסם פסק-הדין של בית-המשפט העליון בעניין אמנון סדן ובנימין הניגאל (ע"א 3266/08).
באותו מקרה, ביקשו המערערים להפוך את פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב (השופט מגן אלטוביה) ולקבוֹע, כי הם זכאים להינות משיעורי המס הקבועים בסעיף 94ב לפקודת מס הכנסה ("רווחים ראויים לחלוקה") - פטוֹר או שיעור מס מופחת של 10% - בגין חֵלקם ברווחים הראויים לחלוקה שנצמחו בחברה ישראלית (חברת לננט תקשורת מחשבים בע"מ) עד למזוגה עם חברה זרה (Madge Networks N.V).
המשיב, לעומת זאת, אימץ את פסק-הדין והחלטתו של בית-המשפט המחוזי, לפיהם אין להחיל על רווחי המערערים את סעיף 94ב, אלא את צו מס הכנסה (שיעור המס על רווח הון במכירת נייר ערך זר), תשנ"ב-1992 ("הצו"). 
 
בית-המשפט העליון דחה את הערעור וקבע פה-אחד, לאחרַ ניתוח פרשני, כי הצו מהווה הסדר ממצה ואין מקום להחלה מצטברת של הקלוֹת המס הקבועות בסעיף 94ב ובצו.
עוד נקבע, אם כי ברוב דעות, כי אין מקום לקרוא לתוך האישור המקדים שניתן על-ידי רשויות המס כוונה מפורשת מצידן להחיל את סעיף 94ב לפקודה.
 
להורדת פסק-הדין לחצו כאן.