לוגו אלכס שפירא ושות׳

17.5.11: פס"ד חדש: פעילות עניפה בנדל"ן חייבת במע"מ

פורסם פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בנצרת בעניין עונאללה (ע"מ 1012/06).
 
באותו מקרה, נדונה השְאֵלה האם עסקות נדל"ן שביצע המערער, עשרות במספר ובהיקפים של מליוני ש"ח, נעשו על-ידו כ"עוסק" במקרקעין (כטענת רשויות המס) או בכובעו כאדם פרטי (כטענת המערער). 
 
בית-המשפט המחוזי בנצרת, מפי סגן הנשיא אברהם אברהם, קבע, כי יישום המבחנים שנקבעו בפסיקה לגבי ההבחנה בין הכנסה מעסק לבין הכנסה הונית לגבי עוּבדות המקרה, מוליך לכלל מסקנה, כי העִסקות שביצע המערער (לרבות העברת מקרקעין במתנה לכלתוֹ) אכן נעשו במחלך עסקיו הרגילים, וממילא חייבות במע"מ.
 
להורדת פסק-הדין לחצו כאן.