לוגו אלכס שפירא ושות׳

15.5.11: פורסמו חוזרים מקצועיים בנושא מיסוי המשכיר בשל שיפורים במושכר ובנושא תיקון 173

כידוע, דמי שכירות המתקבלים מנכס עשויים להתקבל לא רק במזומן אלא גם בשווה-כסף, כגון: בדרך של תוספת בנייה או שיפורים ושיפוצים במושכר, שנעשים על-ידי השוכר ללא תמורה או בתמורה חלקית.
הבוקר פורסם חוזר מקצועי שעניינו באופן מיסוי המשכיר בשל שיפורים במושכר, ובכלל זאת עיתוי ההכרה בהכנסה, כימות ההכנסה, השפעת החיוב במס הכנסה על החבות במס שבח בעת מכירת הנכס ואופן התרת ההוצאות השוטפות שהוציא המשכיר בגין המקרקעין שעליהם נבנו השיפורים במושכר.
להורדת החוזר, לחצו כאן.

בנוסף, פורסם חוזר מקצועי בנושא תיקון 173 לפקודת מס הכנסה.
* במסגרת תיקון 173 (להורדת התיקון לחצו כאן), עודכנו ההוראות הקשורות ברצף פיצויים והותאמו למציאות שנוצרה בעקבות תיקון 3 לחוק קופות הגמל.
להורדת החוזר הנוסף, לחצו כאן.