לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמו החלטות מיסוי בנושא אופציות לעובדים שביצעו רילוקשיין ובנושא מפעלים מוטבים

פורסמו שלוש החלטות מיסוי חדשות:
 
החלטת מיסוי 9137/11
עניינה של החלטה זו במפעל מוטב שהוסב מבעליו המקוריים לגוף אחר. על-פי ההחלטה, הסבת המפעל לא תפגע ברציפות ההטבות, תקופת ההטבות ויתר התנאים החלים על המפעל.
להורדת ההחלטה, לחצו כאן.
 
החלטת מיסוי 5674/11
על-פי החלטה זו, מפעלה של חברה שמכרה בשעתו את פעילותה ושבה ורכשה אותה מאוחר יותר, ייחשב ל"מפעל תעשייתי" כמשמעותו בסעיף 51 לחוק עידוד השקעות הון. עוד נקבע בהחלטה, כי ההרחבה שביצעה החברה תיחשב למפעל מוטב, תוך שמחזור הבסיס ייקבע לפי ממוצע המחזורים בתקופה שקָדמה למכירת הפעילות.
להורדת ההחלטה, לחצו כאן.
 
החלטת מיסוי 2514/11
עניינה של החלטה זו באופציות שהוקצו בשעתו לעובדים בחברה פרטית תושבת ישראל ואשר טרם מומשו והינן "מחוץ לכסף". האופציות עתידות להיות מוחלפות ביחידות RSU שתוקצינה לעובדים על-ידי חברה ציבורית תושבת מדינת אמנה הנסחרת בנאסדק. בגדרם של העובדים נמנים, בין היתר, כאלה שביצעו רילוקשיין למדינת אמנה לאחַר קבלת האופציות, וכיום אינם נחשבים עוד לתושבי ישראל (להלן: "עובדי הרילוקשיין"). על-פי האישור שניתן בשעתו על-ידי היחידה למיסוי בינלאומי, האופציות שבידי עובדי הרילוקשיין כפופות לניכוי מס במקור בהתאם לגישת ה-vesting שנקבעה בהחלטות המיסוי הרלבנטיות (כגון: החלטה 61/06)
ההחלטה קובעת את אופן המיסוי של החלפת האופציות ביחידות ה-RSU כמו גם את הניכוי במקור בשל הרווח המיוחס לישראל.
להורדת ההחלטה, לחצו כאן.