לוגו אלכס שפירא ושות׳

5.4.11: עדכונים וטפסים נוספים במיסוי מקרקעין

נבקש לעדכנכם, כי בהתאם להודעתו מהבוקר של רו"ח שוקי שרצקי, מנהל תחום (שומת מקרקעין ותפעול שומה) ברשות המיסים, רכישת זכות במקרקעין מקבלן עד ליום 1.6.2011 לא תגרור עִמה חובת העברת מקדמה על-ידי הרוכש (כאמור בתיקון 70 לחוק מיסוי מקרקעין) אף אם הקבלן טרם קיבל אישור פקיד-שומה לפי סעיף 50 (הקבלן עדיין יחויב להמציא אישור כאמור כדי לקבל פטוֹר ממס שבח).
 
עוד נציין, כי פורסמו טפסים חדשים כמו גם עודכנו מספר טפסים קיימים במיסוי מקרקעין, לצורך יישום הוראות תיקון 70:
 1. נוסח מעודכן של טופס 2990 - חישוב שומה עצמית במס שבח (נספח לטופס 7002).
  להורדת הטופס,  לחצו כאן.
 2. נוסח מעודכן של טופס 7086 - הצהרה על פעולה באיגוד מקרקעין (נספח לטופס 7002);
  להורדת הטופס, לחצו כאן.
 3. בקשה להקטנת שיעור המקדמה לפי תיקון 70 (טופס 7155).
  להורדת הטופס, לחצו כאן.
 4. בקשה לתשלום מקדמה לפי תיקון 70 (טופס 7152).
  להורדת הטופס, לחצו כאן.
טפסים אלה הינם בנוסף לטפסים שפרסמנו במבזקים מיום 1.3.2011 ו- 4.4.2011, הכוללים את כל אלה: 
 1. בקשה לפטוֹר ממס שבח במכירת דירת מגורים מזכה לפי חוק מיסוי מקרקעין (הגדלת ההיצע של דירות מגורים - הוראת שעה), התשע"א-2011 (טופס 7649).
  להורדת הטופס, לחצו כאן.
 2. בקשה לפטוֹר ממס שבח על-פי הוראות סעיף 49כב(2) לחוק מיסוי מקרקעין (פטוֹר במכירת יחידת מגורים במתחם פינוי-בינוי בתמורה כספית ורכישת זכות בבית אבות) (טופס 7020).
  להורדת הטופס, לחצו כאן.
 3. בקשה להקלה בשיעורי המס במכירת זכות במקרקעין לבניית דירות מגורים בהתאם לחוק מיסוי מקרקעין (הגדלת היצע של דירות מגורים - הוראת שעה), התשע"א-2011 (טופס 7021).
  להורדת הטופס, לחצו כאן.
 4. הודעה על דחיית יום המכירה במכירת זכות במקרקעין שתמורתה מושפעת מזכויות בנייה לפי תמ"א 38 (טופס 7738).
  להורדת הטופס, לחצו כאן.
 5. הודעה על דחיית יום המכירה בעסקה מותנית (עסקה שיום המכירה נקבע לפי סעיף 19(3א) לחוק מיסוי מקרקעין) (טופס 7751).
  להורדת הטופס, לחצו כאן.
 לבסוף, נציין, כי באתר האינטרנט של רשות המיסים קיימת מערכת ממוחשבת לחישוב שומה עצמית במס שבח וזו הותאמה לאחרונה להוראות תיקון 70 לחוק מיסוי מקרקעין, ובכלל זאת ביצוע החישוב לפי מדד "ידוע" במקום מדד "בגין"  (בהקשר זה נזכיר, כי לגבי כל מכירה שבוצעה ביום 31.3.2011 ואילך, ניתן לערוך את השומה העצמית כבר ביום המכירה ואין צורך להמתין לפרסום המדד).