לוגו אלכס שפירא ושות׳

31.3.11: תזכורת - עסקות מקרקעין שתבוצענה מהיום ואילך כפופות להוראות הדיווח והתשלום החדשות (תיקון 70)

במבזק מיום 15.3.2011 התייחסנו לפרסום ברשומות של תיקון 70 לחוק מיסוי מקרקעין,* הקובע שורה ארוכה של תיקונים ושינויים הן ביחס לאופן הדיווח למשרדי מיסוי מקרקעין על מכירת זכות במקרקעין ועשיית פעולה באיגוד מקרקעין והן לגבי הליכי השומה ותשלום המס.
* חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 70), התשע"א-2011. להורדת התיקון,
לחצו כאן.

כאמור במבזק, תחילת תיקון 70 נקבעה להיום (31.3.2011), וזאת לגבי מכירת זכות במקרקעין ופעולה באיגוד מקרקעין שתיעשנה החֵל ביום זה.
דהיינו, לגבי עסקות מקרקעין שתבוצענה מהיום ואילך, חלה שיטת הדיווח והתשלום החדשה שנקבעה באותו תיקון.

בהקשר זה נבקש לעדכנכם, כי הבוקר רשות המיסים פרסמה הודעה לציבור בעניין זה.

למַעבר להודעה, לחצו כאן.