לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמה הנחיית רשות המיסים לגבי תשלום מקדמה ברכישת זכות במקרקעין מקבלן

במבזק מיום 15.3.11 התייחסנו לפרסום ברשומות של תיקון 70 לחוק מיסוי מקרקעין ("התיקון").*
*
חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 70), התשע"א-2011. להורדת התיקון, לחצו כאן.
התיקון קובע, בין היתר, כי במכירת זכות במקרקעין אשר תמורת נקבעה בכסף בלבד, ושאינה דירת מגורים מזכה שהתבקש בשלהּ פטוֹר ממס שבח לפי פרק חמישי 1, יהיה הרוכש חייב להעביר למנהל תשלום על-חשבון מס השבח בו חייב המוֹכר ("המקדמה") בשיעור 7.5% או 15% מהתמורה, לפי העניין.
הבוקר פורסמה הנחיית רשות המיסים, לפיה בכל מקרה שקבלן מוֹכר זכות במקרקעין שיעור המקדמה יעמוד על 7.5% מהתמורה, וכי במקרה של רכישת זכות מקבלן אשר קיבל מפקיד-השומה אישור לפי סעיף 50 באחת משלוש הדרכים אשר נקבעו בהוראת-ביצוע מס' 2/2010 (כללי, פרוייקט או פרטני),* תופעל אוטומטית סמכות המנהל להקטין את המקדמה והרוכש לא יהיה חייב בהעברתה
.
* להורדת הוראת-הביצוע, לחצו כאן.

להורדת ההנחייהלחצו כאן.