לוגו אלכס שפירא ושות׳

16.3.11: פסק-דין חדש: הפסד מאי-החזר הלוואה שניתנה על-ידי חברה יזמית מותר בניכוי כהוצאה שוטפת

פורסם פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב בעניין חברת רחובות הירוקה בע"מ.

באותו מקרה, נדונה שאלת סיוּוגו של ההפסד שנוצר למערערת, חברה העוסקת ביזמות, קבלנות ופיתוח נדל"ן, מאי-החזר הלוואה שנתנה לחברה קשורה על-מנת שזו תשמש כהון עצמי לחברה נוספת שעָסקה בפרוייקט נדל"ן.
בית-המשפט דחה את טענת המערערת, כי סכום ההלוואה שנתנה הינו מוּכּר כירידת ערך מלאי מקרקעין.
עם זאת, בית-המשפט קיבל את הטענה, כי ניתן לנַכּוֹת סכום זה כ"חוב רע" מכוח סעיף 17(4) לפקודה, תוך שהוא דוחה את טענות פקיד-השומה, לפיהן מדובר בהפסד הון וכי לא ניתן להכיר בחוב רע אלא אם נוצר בעסק למתן אשראי.

להורדת פסק-הדין, לחצו כאן.