לוגו אלכס שפירא ושות׳

10.3.11: פס"ד חדש: רכישת דירות ע"י אונ' בן גוריון לצורך אירוח מרצים מחו"ל זכאית לשיעור מס רכישה מופחת

כידוע, חוק מיסוי מקרקעין* קובע פטוֹר ממס שבח למוסד ציבורי המוֹכר זכות במקרקעין, ובלבד שזו הייתה בידיו במשך תקופה של שנה לפחות ושימשה אותו במישרין במשך תקופה של 80% לפחות מתקופת ההחזקה.**
* סעיף 61(ב)(1) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963.
** עם זאת, במקרה ולא מתקיים התנאי בדבר תקופת ה-80%, עשוי לחול פטוֹר יחסי בהתאם לסעיף 61(ב)(2).

ואילו תקנה 9 לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה), תשל"ה-1974 קובעת שיעור מופחת (0.5%) ברכישת זכות במקרקעין בידי מוסד ציבורי אם המנהל שוכנע, כי המקרקעין משַמשים או ישמשו בעתיד את המוסד במישרין בלבד.

לאחרונה, פורסם פסק-הדין של ועדת-הערר שליד בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע בעניין אוניברסיטת בן גוריון נ' אגף מיסוי מקרקעין, בגדרו קיבלה הוועדה את הערר וקבעה, כי אוניברסיטת בן גוריון (מוסד ציבורי) זכאית לשלם מס רכישה בשיעור המופחת לפי תקנה 9 דלעיל בגין 4 דירות שרכשה לצורך אירוח מרצים, עמיתי מחקר ומשתלמים מחו"ל. זאת, מהטעם שהדירות כאמור נועדו לשַמש במישרין את המטרה הציבורית של האוניברסיטה, שהיא, בין היתר, מחקר והוראה.

להורדת פסק-הדין, לחצו כאן.