לוגו אלכס שפירא ושות׳

21.2.11: רשויות המס פרסמו חוזר מקצועי לגבי הטיפול בבקשה לפריסה של שבח ריאלי

רשויות המס פרסמו הוראת ביצוע חדשה בנושא הטיפול בבקשה לחישוב מס השבח בדרך של פריסה (ה"ב 4/2011).

לפי ההוראה החדשה, שמחליפה בעניין זה את הוראת הביצוע הקודמת,* בקשה לפריסת מס שבח תטופל לראשונה אצל מנהל מיסוי מקרקעין. זאת, אף אם מדובר בבקשה שהוגשה לאחַר תום שנת-המס שבה אירעה המכירה (כלומר, גם במקרה זה הבקשה תטופל על-ידי מנהל מיסוי מקרקעין ולא על-ידי פקיד-השומה.
* הוראת ביצוע 12/89.

להורדת הוראת הביצועלחצו כאן.