לוגו אלכס שפירא ושות׳

פס"ד חדש של ביהמ"ש העליון: בהיעדר הוראה אחרת בחוזה יש לראות את מחיר העסקה ככולל מע"מ

פורסם פסק-הדין של בית-המשפט העליון בעניין עו"ד אבנר כהן נ' המשביר לצרכן.

בית-המשפט העליון דחה את הערעור שהוגש על-ידי עו"ד אבנר כהן, מפרק המשביר לצרכן (הישן), בחוזרו על החזקה שפותחה בהלכה הפסוקה, ולפיה בהיעדר הוראה אחרת בחוזה יש לראות את מחיר העִסקה כמחיר הכולל את רכיב המע"מ.
אמנם, חזקה זו ניתנת לסתירה בהתחשב בנסיבות שבהן נערכה העִסקה, ככל שניתן להסיק מהן כוונה אחרת של הצדדים. ואולם, במקרה דנא, לא עלה בידי המפרק לסתור את החזקה.

לא נותר לנו אלא לצטט מדבריו של השופט א' רובינשטיין: "העצה יעוצה איפוא לבעלי הסכמים ולמנסחיהם להיות מודעים לעניין זה ולקבוע באופן מוסכם ובהיר, והמהדר בכך תבוא עליו ברכה."

להורדת פסק-הדין, לחצו כאן.