לוגו אלכס שפירא ושות׳

פס"ד חדש: מענקים ששולמו לעובדים בגין שינוי מבני חייבים במס רווחי הון (ולא במס הכנסה)

פורסם פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בעניין ניסים נ' פקיד-שומה חיפה.

בית-המשפט, מפי השופט רון סוקול, קיבל את הערעור, וקבע, כי הסכומים ששולמו לעובדי בז"ן כפיצוי בעקבות עריכת שינוי מבנה במקום עבודתם מהווים תקבול הוני (ולא הכנסת עבודה). זאת, בהיותם תקבול בגין ויתור על הזכות להמשיך לעבוד אצל המעסיק הקודם ובגין ויתור על הזכות למנוֹע את השינוי.
עוד נקבע, כי יום הרכישה של הזכות שנמכרה, כאמור, על-ידי עובדי בז"ן הינה מועד ההחלטה להפריט את בז"ן (26.12.2004), וממילא שיעור המס הרלבנטי הינו 20%.

יש להדגיש, כי פסק-הדין אוצֵר בחוּבּו השלכות מרחיקות-לכת ובכלל זאת לעניין המחלוקות הקיימות ביחס לסיוּוגם של תשלומים שונים (בין אם לעובדים ובין אם לנישומים אחרים) ככאלה החייבים במס רווחי הון ולא במס הכנסה.

להורדת פסק-הדין, לחצו כאן.