לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמה הצעת חוק הכוללת תיקונים להוראות שעניינן בהלוואות בין-חברתיות

פורסמה הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 180), התשע"א-2010 ("הצעת החוק").
הצעת החוק כוללת מספר תיקונים מהותיים להוראות סעיפים 3(ט) ו-(י) לפקודת מס הכנסה, שעניינם בהלוואות בין-חברתיות.
כמו-כן, כוללת ההצעה תיקונים להוראות סעיף 85א לפקודה, שעניינן בעסקה בין-לאומית. זאת, ביחס להלוואות בין-חברתיות.

הואיל והתיקונים המוצעים הינם, ככלל, מֵקֵלים, תחולתם, על-פי ההצעה, תהא רטרואקטיבית.
לאור תום שנת-המס הקרב ובא, מומלץ לקרוא בעיון את הצעת-החוק ולהיערך בהתאם.

להורדת הצעת החוק, לחצו כאן.