לוגו אלכס שפירא ושות׳

ריבית שמקורה באיגרות-חוב של ממשלת ברזיל אינה חייבת במס בישראל

השקעה של תושבי ישראל באג"ח המונפקות ע"י ממשלת ברזיל אוצרת בחוּבּה יתרון מס מעניין: בניגוד לריבית על אג"ח אחרות, החייבת, ככלל, במס בשעור 20% (או 15%) בידי יחידים ובשיעור 25% בידי חברות, הריבית על איגרות-החוב המונפקות ע"י ממשלת ברזיל אינה חייבת במס בישראל בידי יחידים ובידי חברות.
נדגיש, כי מדובר בהשקעה עתירת סיכון (לרבות בשל חשיפת המטבע), כך שנוסף לייעוץ המס, על כל משקיע לקבל גם ייעוץ פיננסי.