לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסם תיקון 122 לחוק הביטוח הלאומי - מלחמה בתופעת המרמה בקבלת גמלאות

פורסם תיקון 122 לחוק הביטוח הלאומי ("התיקון")* שחוקק במטרה להתמודד עם תופעת המרמה בקבלת גמלאות מהמוסד לביטוח לאומי.**
* חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 122), התשע"א-2010. להורדת התיקון, לחצו כאן.
** על-פי הערכות של גורמי מקצוע בארץ, שיעור התשלומים ששולמו בעקבות מעשי הונאה הינו בסדר גודל של כ-2.5 מיליארד ש"ח בשנה.

בגדרו של התיקון נקבעה חובתו של זכאי לגמלה או מקבל גמלה לעדכן פרטים שחל בהם שינוי, ושלגביהם הוא מָסר בעבר מידע למוסד או פרטים על כל שינוי בעניין שלגביו הודעו לו המוסד כי הוא דרוש לצורך קבלת גמלה, ובלבד שהשינוי עשוי להשפיע על זכאותו לגמלה או על שיעורהּ. במקביל, נוסף לחוק הביטוח הלאומי לוח יח' הכולל פרטים המשפיעים על זכאות לגמלה או על שיעורהּ כאמור. עוד נקבע, כי מסירת פרטים שאינם נכונים, או העלמתם וכן אי-עדכון פרטים יהוו עבירה פלילית. כמו-כן, בעקבות התיקון, עבירות אלו תיחשבנה לעבירות מינהליות, בהתאם לחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985.

תחילת התיקון נקבעה ליום 1.1.2012. זאת, למרבה הצער, בניגוד להצעת החוק שנקבה במועד מוקדם יותר (1.8.2009).