לוגו אלכס שפירא ושות׳

17.10.10: מכירת דירת מגורים לאחר גירושין, בטרם חלפו 4 שנים ממכירת דירת בן-הזוג בתקופת הנישואין

פורסמה החלטת מיסוי מעניינת של החטיבה המקצועית ברשות המיסים בישראל.

באותו מקרה, נדון עניינה של אשה שהתגרשה מבעלהּ. במהלך נישואיהם, מכר הבעל דאז 1/32 מדירת מגורים שאותה קיבל בירושה במהלך הנישואין מדוֹדוֹ, ובשל מכירה זו קיבל פטוֹר ממס שבח לפי סעיף 49ב(1) לחוק מיסוי מקרקעין (הפטוֹר הניתן למכירה פעם ב-4 שנים).
לבני-הזוג דירת מגורים משותפת הרשומה על-שם שניהם בחלקים שווים, שלגבּיה נקבע בהסכם הגירושין, כי תועבר בשלמות על-שם האישה.
בהתאם להסכם הגירושין, נפרדו בני-הזוג והבעל עזב את המגורים המשותפים אשר עברו לחזקתה הבלעדית של האישה וילדיה הקטינים.

בהחלטת המיסוי נקבע, כי במכירת הדירה על-ידי האישה (לאחַר השלמת העברת הזכויות בה אגב הגירושין), לאחַר פירוק התא המשפחתי, לא יבואו במניין הפטוֹרים לפי פרק חמישי 1 לחוק מיסוי מקרקעין (אותו פרק הכולל את הוראות הפטוֹר ממס שבח במכירת דירת מגורים), הפטוֹר אותו ניצל הבעל במכירת דירת הירושה במהלך היותם תא משפחתי אחד.
כלומר, האישה תוכל למכוֹר את הדירה בפטוֹר ממס שבח (לפי פרק חמישי 1) (בהנחה שהיא אכן זכאית לפטוֹר כאמור) בטרם יחלפו 4 שנים ממועד מכירת דירת הירושה על-ידי הבעל.

להורדת החלטת המיסוי, לחצו כאן.