לוגו אלכס שפירא ושות׳

19.9.10: פורסם חוזר מקצועי לגבי התיקון לתקנות מס רכישה בעניין פירוק שרשרת איגודים

במבזק מיום 25.5.2010 התייחסנו לפרסומן ברשומות של תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (מס רכישה) (תיקון), התש"ע-2010 ("התיקון").*
* להורדת התיקון, לחצו כאן.
בגדרוֹ של התיקון נוספה תקנה חדשה, המאפשרת, בתנאים מסוימים, לבצע העברה של מקרקעין במסגרת שרשרת פירוקים, מלאה או חלקית, ללא חבות במס רכישה זולת החבות בגין ההעברה במסגרת הפירוק הראשון.
ואלה הם התנאים: (1) ההעברה במסגרת הפירוק הראשון חויבה במס רכישה; (2) לא חָלפו 6 חודשים מיום הפירוק הראשון ועד להעברה הנבחנת; (3) ההעברה הנבחנת פטורה ממס שבח לפי סעיף 71 לחוק מיסוי מקרקעין.

תחולת התיקון נקבעה רטרואקטיבית ליום 1.1.2010.

הבוקר פורסם חוזר מקצועי בנושא התיקון.

להורדת החוזר, לחצו כאן.