לוגו אלכס שפירא ושות׳

16.8.10: פורסמה הוראה מקצועית לגבי מיסויין של דירות נופש

רשות המיסים פרסמה הבוקר הוראה מקצועית ובה התייחסות לשאלת סיוּוגן של דירות נופש לעניין הפטוֹר ממס שבח והחבות במס רכישה. 

ההוראה דנה, בין היתר, בהשלכות פסק-הדין של בית-המשפט העליון בעע"מ 2273/03 אי התכלת שותפות כללית נ' החברה להגנת הטבע.*
* להורדת פסק-הדין, לחצו כאן.

למַעבר להוראה המקצועית, לחצו כאן.