לוגו אלכס שפירא ושות׳

2.8.10: פורסם פס"ד חדש של ביהמ"ש העליון בנושא רכישת מקרקעין בנאמנות

 

פורסם פסק-הדין של בית-המשפט העליון בעניין נדבך לנדל"ן והשקעות בע"מ (ע"א 8116/08).

בית-המשפט העליון (השופטים א' גרוניס, א' חיות וע' פוגלמן) דחה את הערעור של נדבך לנדל"ן והשקעות בע"מ (חברה בת של בנק דיסקונט לישראל בע"מ) ("נדבך") ושל א. דורי חברה לעבודות הנדסיות בע"מ ("דורי") וקבע, כי המערערות לא השכילו להוכיח, כי מערכת היחסים שהוצהרה בהסכם הנאמנות ביניהן התקיימה עוד קודם לרכישת הקרקע על-ידי דורי, וממילא אין העברה הזכויות מדורי לנדבך חוסה תחת הפטוֹר ממס שבסעיף 69 לחוק מיסוי מקרקעין.

בית-המשפט הוסיף וציין, כי אף אם היו ראיות המלמדות על כך שהנאמנות אכן נוצרה עוד קודם לביצוע העִסקה, ספק אם מדובר בנאמנות מהותית, וזאת לאור האינטרנס הכלכלי האישי של דורי במקרקעין, אינטרס שיש בו לכאורה כדי לשלול קיומם של יחסי נאמנות לפי סעיף 69 לחוק מיסוי מקרקעין.

בית-המשפט דחה גם את טענתן של המערערות, לפיה בגין העברת הזכויות מדורי לנדבך יש להשית מס רכישה בהתחשב בערך הקרקע בלבד וקבע, כי מכלול הנתונים והאינדיקציות מוביל למסקנה, כי רכישת השטח וההסכם לבנות עליו נחשבים לעסקה אחת.

להורדת פסק-הדין, לחצו כאן.