לוגו אלכס שפירא ושות׳

29.6.10: הוראת ביצוע חדשה: העברת חובות חברה מתפרקת לבעלי מניותיה אינה שוללת את הפטור ממס שבח

סעיף 71 לחוק מיסוי מקרקעין פוֹטר ממס שבח* העברת זכות במקרקעין מחברה לבעלי מניותיה, וזאת אגב פירוקה. זאת, בכפוף לקיומם של מספר תנאים מצטברים ובכללם התנאי לפיו לא ניתנה תמורה בעד הזכות במקרקעין שהועברה לבעלי המניות.
* העברת המקרקעין פטורה, בתנאים מסוימים, גם ממס רכישה.

הבוקר פורסמה הוראת ביצוע של רשות המיסים, לפיה לא יראו בהעברת חובות החברה המתפרקת, לבעלי מניותיה, כהעברה "בתמורה" אם העברת החובות כאמור הייתה בהתאם לשיעור החזקותיהם היחסי של בעלי המניות בחברה, ובלבד שהתקיימו יתרת התנאים המפורטים בהוראת הביצוע.

להורדת הוראת-הביצוע, לחצו כאן.