לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמה הנחיית רשות המיסים לגבי ניטרול השפעת שערי מטבע ברווחי מימוש אופציות לעובדים

חברות רבות הנסחרות בחו"ל מַקצות אופציות לעובדיהם במחירי מימוש הנקוב בדולרים (או במטבע-חוץ אחר). ברם, חישוב חבות המס של העובד ("שווי ההטבה") נגזר, בין היתר, מהשינוי במדד המחירים לצרכן ולא מהשינוי במטבע הרלבנטי.
כתוצאה מכך, ולאור התחזקות השקל בהשוואה למטבעות הזרים, חבות המס גדלה.

לאור זאת, פורסמה היום הנחייתו של סמנכ"ל בכיר לעניינים מקצועיים ברשות המיסים בישראל, רו"ח אהרון אליהו, לפיה במקרים מסוימים (המפורטים בהנחייה), יהיה מדד ההתאמה הרלבנטי שער החליפין היציג של מטבע-החוץ שבוֹ נקוב נייר-הערך הרלבנטי. זאת, בכפוף למספר תנאים.

להורדת ההנחייה, לחצו כאן.