לוגו אלכס שפירא ושות׳

לקראת הדו"ח השנתי - 10 עצות ודגשים לגבי קיזוז הפסדים

כזכור, מועד הגשת הדו"ח השנתי לשנת-המס 2009 הולך וקרב.*
* נזכיר, כי במבזק מיום 11.3.2010 דיווחנו אודות הודעת רשות המיסים בדבר דחיית המועד להגשת הדו"ח שנתי לשנת-המס 2009 לגבי עצמאים המנהלים ספרים לפי השיטה החד-צידית ולגבי שכירים, וזאת עד ליום 31.5.2010.

תכנון מס נכון במסגרת הדו"ח השנתי כולל, בין היתר, ביצוע מושכל של קיזוז ההפסדים שנוצרו בשנת-המס 2009 ובשנות-מס קודמות.
בהתאם, ראינו לנכון להביא בפניכם במסגרת מבזק זה 10 עצות ודגשים לגבי קיזוז הפסדים.

למַעבר למבזק, לחצו כאן.