לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסם פסק-הדין של בית-המשפט העליון בעניין מודול בטון

בית-המשפט העליון דחה את ערעורן של רשויות המס על פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בעניין מודול בטון.

בית-המשפט העליון קבע, כי החברה לא הייתה חייבת, במסגרת דו"חות המס המאוחדים שהגישה עם חברת בת, לקזז כנגד הכנסתה המועדפת את הפסדי חברת הבת (כגישת רשויות המס), אלא הייתה רשאית לקזזם רק כנגד הכנסותיה מפעילות רגילה (כך שיתרת ההפסדים הועברה לשנות-המס הבאות).
עוד קבע בית-המשפט, כי הפסדי העסקיים המועברים של החברה אכן מותרים בקיזוז כנגד רווח ההון הריאלי  שנצמח לה ממכירת מניות חברת הבת.

להורדת פסק-הדין, לחצו כאן.