לוגו אלכס שפירא ושות׳

רשויות המס פרסמו חוזר מקצועי בנושא הקלת המס החדשה לגבי דיבידנד מחוץ לישראל

במבזק מיום 21.1.2009* ניתחנו בהרחבה את הוראת-השעה שנקבעה בתיקון 169 לפקודת מס הכנסה,** לפיה הכנסתה החייבת של חברה מדיבידנד שמקורו מחוץ לישראל, ששילם לה חבר-בני-אדם תושב-חוץ ושהתקבל בידה בישראל בשנת-המס 2009, תחויב במס חברות, לפי בקשתה, בשיעור 5%. זאת, בכפוף למספר תנאים.***
* לעיון במבזק,
לחצו כאן.
** לעיון בתיקון 169 לפקודת מס הכנסה, לחצו כאן.

*** תנאים אלה פורטו בהרחבה במבזק האמור.
היום פירסמה רשות המיסים בישראל חוזר מקצועי שעניינו בהוראת-השעה האמורה.

להורדת החוזר המקצועי, לחצו כאן.