לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסם קובץ החלטות ועדות הכופר למחצית השנייה של שנת 2008

פורסם קובץ הכולל את החלטות ועדות הכופר ברשות המסים למחצית השנייה של שנת 2008.

הקובץ כולל 123 החלטות, מתוכן 118 החלטות בתיקי מס הכנסה ומיסוי מקרקעין ו-5 החלטות בתיקי מכס ומע"מ (לעיון בקובץ לחצו כאן).

קובץ זה מתווסף לקובץ החלטות ועדות הכופר לשנת 2006 (לעיון בקובץ זה לחצו כאן), לקובץ ההחלטות במחצית הראשונה של שנת 2007 (לעיון בקובץ זה לחצו כאן), לקובץ ההחלטות במחצית השנייה של שנת 2007 (לעיון בקובץ זה לחצו כאן) ולקובץ ההחלטות במחצית הראשונה של שנת 2008 (לעיון בקובץ זה לחצו כאן).