לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסם דו"ח הוועדה לבחינת השלכות המס הכרוכות ביישום המלצות ועדת בכר

בחודש יוני 2006 מונתה על-ידי מנהל רשות המיסים (דאז) ועדה לבחינת השלכות המס הגלומות בעסקות מכירת החזקות התאגידים הבנקאים בקופות גמל, קרנות נאמנות ובחברות הניהול של גופים אלה, שבוצעו בעקבות המלצות ועדת בכר* ולקבוע מִתווה מיסוי אחיד לעסקות אלו ולעסקות דומות שתתבצענה בעתיד.
* ובעקבות חקיקת החוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות וניגודי העניינים בשוק ההון בישראל (תיקוני חקיקה), התשס"ה-2005.

היום פורסם, כי מר יהודה נסרדישי, מנהל רשות המיסים, אישר את המלצות הוועדה.
במקביל, פורסם הדו"ח.

להוראת הדו"ח, לחצו כאן.