לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסם תיקון 170 לפקודת מס הכנסה - מסלול עוקף פס"ד ורד פרי

פורסם החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 170), התשס"ט-2009 (לעיון בחוק, לחצו כאן).

בגדרו של החוק נקבע, כי לא יותרו בניכוי הוצאות שאינן משתלבות בתהליך הטבעי של הפקת ההכנסה ובמבנהו הטבעי של מקור ההכנסה ושאינן מהוות חלק בלתי-נפרד מהתהליך ומהמבנה האמורים, לרבות הוצאות שהוצאו לשם הגעה למקום ההשׂתכרות ובחזרה ממנו והוצאות שהוצאו לשם טיפול בילד או השגה עליו או לשם טיפול באדם אחר או השגחה עליו.

עוד נקבע, כי תינתן לאמהות ולהורים במשפחות חד-הוריות, נקודת זיכוי נוספת בעד כל ילד משנת-המס שלאחר שנת לידתו ועד לשנת-המס שבהּ מלאו לו חמש שנים, וזאת החֵל משנת-המס 2012.