לוגו אלכס שפירא ושות׳

23.6.09: פורסמה הוראת ביצוע בנושא התרתם בניכוי של דמי מפתח בחישוב שבח מקרקעין

רשויות המס פרסמו הוראת ביצוע חדשה (הוראה מס' 8/2009), שעניינה במכירת זכות במקרקעין על-ידי מי שהיה דייר מוגן ובשלב מאוחר יותר רכש את זכות הבעלוּת.

על-פי הוראת הביצוע, בחישוב השבח במכירת זכות במקרקעין על-ידי מי שהיה דייר מוגן ורכש את זכות הבעלוּת, יותרו בניכוי דמי המפתח ששולמו בשעתו על ידו לצורךרכישת זכות הדיירות המוגנת.
עוד נקבע, כי
הוצאת דמי המפתח תתואם מיום ההוצאה ועד ליום רכישת הבעלוּת בנכס, ותותר בניכוי ליום רכישת זכות הבעלוּת.

לעיון בהוראת הביצוע לחצו כאן.