לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמה הצעת חוק לתיקון 171 לפקודת מס הכנסה - מסלול עוקף פס"ד ורד פרי

פורסמה הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 171 והוראות שעה), התשס"ט-2009 (לעיון בהצעת-החוק, לחצו כאן).

בגדרהּ של הצעת החוק מוצע לקבוע, כי לא יותרו בניכוי הוצאות שאינן משתלבות בתהליך הטבעי של הפקת ההכנסה ובמבנהו הטבעי של מקור ההכנסה ושאינן מהוות חלק בלתי-נפרד מהתהליך ומהמבנה האמורים, לרבות הוצאות נסיעה למקום ההשׂתכרות ובחזרה ממנו והוצאות שהוצאו לשם טיפול בילד או השגה עליו או לשם טיפול באדם אחר או השגחה עליו.

מנגד (בבחינת "פיצוי"), מוצע לתת, לאמהות ולהורים במשפחות חד-הוריות, נקודת זיכוי נוספת בעד כל ילד משנת-המס שלאחר שנת לידתו ועד לשנת-המס שבהּ מלאו לו חמש שנים, וזאת החֵל משנת-המס 2015 (לגבי שנות-המס 2011-2014 נקבעו הוראות-מַעבר).