לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמה הצעת חוק לתיקון 170 לפקודת מס הכנסה: אי-הכרה בתשלומים שנתינתם מהווה עבירה

פורסמה הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 170), התשס"ט-2009.

בהצעת החוק מוצע לקבוע, כי תשלום, בין שניתן בכסף ובין בשווה-כסף, אשר יש יסוד להניח שנתינתו מהווה עבירה לפי כל דין (קרי: אף אם אותו אדם לא הואשם או הורשע בבית-משפט בשל העבירה כאמור), לא יוּתר כהוֹצאה לצורכי מס.

למַעבר להצעת-החוק, לחצו כאן.